همکاری با سامینس 

سامینس ، نمایندگی 5125 بیمه سامان، برای تکمیل کادر پرسنل خود در موقعیت های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان واجد شرایط لطفا نسبت به ارسال مشخصات و رزومه کاری اقدام نمایند تا با ایشان تماس گرفته شود.

1- بازاریاب حضوری بیمه در رشته های مختلف (سابقه مرتبط الزامیست).

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]