بیمه باربری سامان

بیمه باربری سامان – بیمه باربری

هم اکنون برای بیمه کردن محموله خود داخل و خارج از کشور اقدام کنید

مطمئن تجارت کنید …

بیمه باربری واردات صادرات سامان 

بیمه سامان علاوه بر اینکه تمام طرح های موجود در ایران را در اختیار مشتریان قرار می دهد ، با ارائه نرخ رقابتی به خصوص در کلوز A یا تمام خطر توانسته جایگاه ویژه ای را در میان تجار بزرگ و کوچک به دست بیاورد و نمایندگی بیمه سامان ؛ سامینس ، این افتخار را دارد تا بیمه ی بار یا همان بیمه باربری صادرات و واردات را در بهترین شرایط ممکن به شرکت ها و تاجران ارائه کند.

بیمه باربری واردات صادرات سامان 

بیمه سامان علاوه بر اینکه تمام طرح های موجود در ایران را در اختیار مشتریان قرار می دهد ، با ارائه نرخ رقابتی به خصوص در کلوز A یا تمام خطر توانسته جایگاه ویژه ای را در میان تجار بزرگ و کوچک به دست بیاورد و نمایندگی بیمه سامان ؛ سامینس ، این افتخار را دارد تا بیمه ی بار یا همان بیمه باربری صادرات و واردات را در بهترین شرایط ممکن به شرکت ها و تاجران ارائه کند.

به طور کلی بیمه نامه ها در سه کلوز A – B – C  و همچنین کلوز total loss  ( خسارت کلی ) صادر می شود که به تفصیل به شرح آن ها می پردازیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کلوزها ( طرح های باربری ) 

close-c

کلوز C

پایین ترین طرح بین 3 طرح رایج بیمه باربری در ایران است . این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات ( لینک موارد ) ، خسارتهایی را که منطقاً در ارتباط  با یکی از موارد زیر باشد پوشش می دهد:

 1. آتش سوزی یا انفجار
 2. بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باکف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 3. واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
 4. تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب
 5. تخلیه کالا در بندر اضطراری
 6. فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 7. به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی
close-b

کلوز B

همان کلوز C به علاوه تعدادی پوشش دیگر و در واقع حد وسط بین دو کلوز A و B است . این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات ، خسارتهایی را که منطقاً در ارتباط  با یکی از موارد زیر باشد پوشش می دهد:

 1. تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 2. تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از موارد ذیل باشد

2-1-  فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
2-2- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
2-3- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار

 1. زلزله – آتشفشان یا صاعقه
  4. تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هر بسته

لازم به ذکر است هم اکنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات :

 • عدم تحویل یک بسته کامل کالا
 • دزدی
 • قلاب زدگی
 • آبدیدگی
 • روغن زدگی
 • شکست و ریزش
 • خسارات ناشی از کالاهای مجاور
close-a

کلوز A

کلوز ( ALL RISK )  A همان طرح تمام خطر و کاملترین و بهترین نوع بیمه بار یا همان بیمه باربری صادرات و واردات است که مورد پسند و انتخاب وارد کنندگان و صادر کنندگان مطرح قرار گرفته . این طرح کلیه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 موارد استثنائات را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می دهد آن هم با نرخ رقابتی و شرایط ایده آل که در تصویر مقایسه سه طرح اصلی می توانید پوشش های آن را مشاهده بفرمایید.

total-loss

کلوز Total Loss

بیمه باربری صرفا با شرایط خسارت کلی یا تلف شدن کامل کالا را گویند.

در این طرح خسارت صرفا در صورت از بین رفتن کل کالا در یک مرحله در اثر آتش سوزی قابل پرداخت خواهد بود ؛ به همین دلیل به ندرت مورد درخواست بیمه گذاران قرار می گیرد .

پوشش های سه طرح اصلی در یک نگاه

نوع خطرکلوز Aکلوز Bکلوز C
پوشش آتش سوزی و انفجار
پوشش به گل نشستن زمین گیر شدن برخورد با کف دریا غرق شدن واژگون شدن کشتی یا شناور
پوشش واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی تصادم یا برخورد کشتی شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
پوشش تخلیه کالا در بندر اضطراری
پوشش تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
پوشش به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
پوشش زلزله، آتش فشان یا صاعقه
پوشش به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
پوشش ورود آب دریا دریاچه یا رودخانه به کشتی محفظه کالا، كانتينر ليفت وان یا محل انبار
پوشش تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور
پوشش طوفان
پوشش دزدی دریایی
پوشش آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه توأم با سوء نیت هر کس
پوشش خسارتهای ناشی از باران و آفتاب
پوشش دزدی دله دزدی عدم تحویل
پوشش ساییدگی زنگ زدگی نشت شکست
پوشش لب پریدگی کج شدن خراشیدگی، ضربه دیدگی
پوشش خسارت ناشی از کالای مجاور قلاب زدگی آبدیدگی روغن زدگی
پوشش خسارتهای ناشی از چنگک زدگی و شکست کرم زدگی موش زدگی آفت زدگی
پوشش ریزش کسری

استثنائات ( موارد خارج از پوشش بیمه های باربری واردات  صادرات )

1) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار

2) نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

3) تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ((بسته بندی )) مندرج در این بند(4-3) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

4) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

5) تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.

6) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها .

7) آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یاقسمتی ازآن توأم باسوءنیت از طرف هرکس (فقط در کلوز A تحت پوشش می باشد).

8) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.

9) استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی .

10) این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد:

10-1)عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی

10-2) نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بیمه‌گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.

11) استثناء خطر جنگ

از بین رفتن، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:

11-1) جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد وخوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

11-2) توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

11-3) مین، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه

12) استثناء خطر اعتصابات

این بیمه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

12-1)عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری ازورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری، آشوبها یااغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

12-2) اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

12-3) عمل هر تروریسم یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

تشدید-خطر-و-حق-بیمه-اضافی

شرایط تشدید خطر و حق بیمه اضافي

در صورتیكه در بیمه نامه باربری وارداتي یا صادراتي، نوع وسیله نقلیه كشتي و یا كشتي همراه با وسائل نقلیه دیگر از قبیل كامیون یا قطار اعلام شود، شرط طبقه بندی كشتي مي بایست به بیمه نامه ضمیمه گردد، دراین شرایط كشتي های حامل كالا مي بایست توسط یكي از مؤسسات مندرج در شرایط ذكر شده طبقه بندی شده باشند.

منظور ازطبقه بندی شرایطي است كه كشتي های حامل كالا مي بایست دارا باشند و این شرایط معمولاً توسط مؤسسات معتبر بین المللي كه مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن مي باشند كنترل مي شود و به كشتي گواهي طبقه بندی اعطاء مي شود.

با شرایط زیر بیمه گذار مي بایست ضمن اعلام مراتب به بیمه گر حق بیمه اضافي متعلقه را پرداخت نماید.

 • چنانچه كشتي طبق شرایط مذكور طبقه بندی نشده باشد
 • سن كشتي بیش از حدودی باشد كه در شرایط ذكر شده
 • در صورت حمل محموله مورد بیمه با كشتي چاتر
 • كالابیمه شده بدون كانتینرروی عرشه كشتي حمل شود

حق بیمه

روش پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه باربری وارداتی و صادراتی صرفا نقدی است و به علت حساسیت بالای این رشته در تسویه حساب کامل قبل از شروع حرکت بار امکان پرداخت اقساطی وجود ندارد ؛ زیرا برای ارائه مدارک به بانک تامین کننده ارز میبایست رسید پرداخت کامل حق بیمه ، ممهور توسط واحد صدور به بانک تحویل داده شود .

پرداخت-حق-بیمه
عدم-النفع

عدم النفع ( ارزش اضافی )

در صورت وقوع حادثه و ار بین رفتن بخشی یا همه ی بار ، شما علاوه بر ارزش خود بار متحمل هزینه هایی جهت سفارش مجدد و ارسال دوباره بار می شوید که این نوع خسارت را با پوشش عدم النفع یا ارزش اضافی جبران می کنند.

این پوشش بسیار مهم و پرطرفدار است و در اغلب بیمه نامه ها درخواست و اعمال می شود .

محاسبه نرخ ارز و روند صدور بیمه باربری

با توجه به حساسیت بالای این رشته برای بانک تامین کننده ارز ، بیمه گذار و همچنین ستاد باربری بیمه سامان ؛ حدودا 3 الی 4 ساعت  ، زمان برای دریافت مجوز های مختلف و صدور بیمه باربری واردات و صادرات سامان نیاز است .

در ضمن نرخ ارز توسط مراجع ذیصلاح و رسمی کشور اعلام و برای صدور انتخاب می شود ؛ در واقع نرخ ارز توسط اپراتور صدور قابل درج نیست و فقط امکان انتخاب نرخ اعلامی وجود دارد .

مدت زمان اعتبار نرخ ارز اعلامی صرفا تا پایان همان روز است .

سامینس ؛ نهایت سرعت را در صدور بیمه های باربری به کار برده و همین امر سبب رضایت مشتریان و افتخار ما شده است .

نرخ-ارز-و-روند-صدور
تشدید-خطر-و-حق-بیمه-اضافی

شرایط تشدید خطر و حق بیمه اضافي

در صورتیكه در بیمه نامه باربری وارداتي یا صادراتي، نوع وسیله نقلیه كشتي و یا كشتي همراه با وسائل نقلیه دیگر از قبیل كامیون یا قطار اعلام شود، شرط طبقه بندی كشتي مي بایست به بیمه نامه ضمیمه گردد، دراین شرایط كشتي های حامل كالا مي بایست توسط یكي از مؤسسات مندرج در شرایط ذكر شده طبقه بندی شده باشند.

منظور ازطبقه بندی شرایطي است كه كشتي های حامل كالا مي بایست دارا باشند و این شرایط معمولاً توسط مؤسسات معتبر بین المللي كه مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن مي باشند كنترل مي شود و به كشتي گواهي طبقه بندی اعطاء مي شود.

با شرایط زیر بیمه گذار مي بایست ضمن اعلام مراتب به بیمه گر حق بیمه اضافي متعلقه را پرداخت نماید.

 • چنانچه كشتي طبق شرایط مذكور طبقه بندی نشده باشد
 • سن كشتي بیش از حدودی باشد كه در شرایط ذكر شده
 • در صورت حمل محموله مورد بیمه با كشتي چاتر
 • كالابیمه شده بدون كانتینرروی عرشه كشتي حمل شود
پرداخت-حق-بیمه

حق بیمه

روش پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه باربری وارداتی و صادراتی صرفا نقدی است و به علت حساسیت بالای این رشته در تسویه حساب کامل قبل از شروع حرکت بار امکان پرداخت اقساطی وجود ندارد ؛ زیرا برای ارائه مدارک به بانک تامین کننده ارز میبایست رسید پرداخت کامل حق بیمه ، ممهور توسط واحد صدور به بانک تحویل داده شود .

عدم النفع ( ارزش اضافی ) :

در صورت وقوع حادثه و ار بین رفتن بخشی یا همه ی بار ، شما علاوه بر ارزش خود بار متحمل هزینه هایی جهت سفارش مجدد و ارسال دوباره بار می شوید که این نوع خسارت را با پوشش عدم النفع یا ارزش اضافی جبران می کنند.

این پوشش بسیار مهم و پرطرفدار است و در اغلب بیمه نامه ها درخواست و اعمال می شود .

نرخ-ارز-و-روند-صدور

محاسبه نرخ ارز و روند صدور بیمه باربری

با توجه به حساسیت بالای این رشته برای بانک تامین کننده ارز ، بیمه گذار و همچنین ستاد باربری بیمه سامان ؛ حدودا 3 الی 4 ساعت  ، زمان برای دریافت مجوز های مختلف و صدور بیمه باربری واردات و صادرات سامان نیاز است .

در ضمن نرخ ارز توسط مراجع ذیصلاح و رسمی کشور اعلام و برای صدور انتخاب می شود ؛ در واقع نرخ ارز توسط اپراتور صدور قابل درج نیست و فقط امکان انتخاب نرخ اعلامی وجود دارد .

مدت زمان اعتبار نرخ ارز اعلامی صرفا تا پایان همان روز است .

سامینس ؛ نهایت سرعت را در صدور بیمه های باربری به کار برده و همین امر سبب رضایت مشتریان و افتخار ما شده است .

نرخ-بیمه-باربری

نرخ بیمه باربری واردات و صادرات سامان

پس از پر کردن پرسشنامه توسط بیمه گذار ، نرخ با توجه به شرایط حمل بار مندرج در پرسشنامه و همچنین طرح درخواستی توسط ایشان ، توسط ستاد بیمه باربری سامان محاسبه و توسط ما اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است نرخ های بیمه بار سامان به طور کامل رقابتی و حد اقل ممکن است.

بیمه ترانزیت | بیمه باربری ترانزیت سامان

ترانزیت اصطلاحا به عبور بار از کشور می گویند در صورتی که مبدا و مقصد هر دو خارج تهران باشند و صرفا بار از ایران عبور کند. درست است که اکثر بیمه های باربری مورد درخواست مربوط به بیمه باربری داخلی و همچنین بیمه باربری صادرات و واردات می باشد ، اما این نوع از حمل بار نیز به دلیل حساسیت های موجود باید مورد بیمه قرار گیرد.

معرفی 

در بیمه باربری خطرات محتمل برای حمل باری که در حال تردد از مساحت کشور ایران است مورد پوشش قرار می گیرد ، به شرطی که مبدا و مقصد هر دو خارج از ایران باشد . شایان ذکر است تا پایان مهلت اعتبار پروانه می بایست کالای مورد حمل به گمرک خروجی تحویل شده یا از مرز خارج شود که در آن هنگام ترانزیت به اتمام می رسد و گمرک نیز می بایست ضمانت های دریافتی را تسویه نماید . به محض اتمام ترانزیت پوشش بیمه ترانزیت نیز به پایان می رسد.

بیمه باربری سامان
transit

طرح های پوشش بیمه ترانزیت

این طرح ها یا همان کلوز ها همانند بیمه باربری صادرات و واردات هستند که میتوانید برای اطلاع از جزئیات آن ها را مطالعه کنید.

کلوز های A – B – C  و همچنین total loss   قابل ارائه است.

نرخ حق بیمه 

در این رشته از بیمه های باربری نیز با توجه به کلوز درخواستی ، کالای مورد بیمه ، نوع بسته بندی و روش حمل آن ، مبدا و مقصد تردد و همچنین ارزش مالی بار ؛ نرخ حق بیمه توسط ستاد بیمه های باربری بیمه سامان اعلام و توسط نمایندگی برتر بیمه سامان ؛ سامینس به شما اعلام میگردد.

سامینس مفتخر است که با ارائه نرخ رقابتی در بهترین طرح ها به خصوص A ( all risk ) یا همان تمام خطر همکاری ایده آلی را با شما تجار و بیمه گذاران گرامی آغاز کند.

مراحل لازم جهت پرداخت خسارت

1–  اعلام وقوع حادثه :

بهتر است به محض وقوع حادثه  در همان اولین روز کاری به سامینس یا نماینده صادر کننده بیمه نامه و همچنین به ستاد باربری بیمه سامان شرح واقعه را اعلام فرمایید.

توجه : بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5روز پس از اطلاع از وقوع خسارت بیمه گر را مطلع نماید

2-  بازدید از کالای خسارت دیده :

طبعا پس از وقوع حادثه کارشناسان ارزیابی خسارت به جهت بررسی شرایط و کم و کیف واقعه از کالاهای خسارت دیده بازدید خواهند کرد تا میزان دقیق خسارت را تعیین کنند .

3–  تهیه مدارک لازم جهت بررسی خسارت :

پس از اعلام وقوع حادثه مدارک لازم جهت بررسی و ارائه به بیمه سامان به شما اعلام میگردد.

4–  حفظ حقوق بیمه گر در خصوص مورد بیمه اسیب دیده و حق جانشینی جهت بازیافت خسارت :

پس از مطالعه حق جانشینی مفهوم بند 4 برای شما آشکار خواهد شد :

تعریف حق جانشینی : حق جانشینی بیمه‌ گر یا همان بیمه سامان بر پایه اصل غرامت ( جبران خسارت ) استوار است كه بر اساس آن بیمه نباید برای بیمه‌گذار ( خریدار بیمه نامه ) منشاء سود واقع شود زیرا بیمه صرفا به جبران زیان به بار آمده می پردازد .
پس بیمه‌گذاری كه خسارت و زیان را از بیمه‌ سامان دریافت می‌كند ، حق رجوع به مقصر حادثه و دریافت خسارت مجدد از وی را نخواهد داشت ( یعنی امکان کسب سود از این طریق ممکن نیست ) هم‌چنین بیمه‌گذاری كه خسارت و زیان كالای مفقود شده را از بیمه‌ سامان دریافت می‌كند در صورت پیدا شدن آن كالا، هیچ حقی نسبت به آن ندارد .

آن‌چه بازیافت می‌شود ، متعلق به بیمه‌ سامان خواهد بود

طرح های برتر بیمه باربری سامان

از بین طرح های مختلفی که در بیمه باربری و ترانزیت ارائه می شود کلوز a و b بالاترین پوشش ها و کمترین استثنائات را دارند که در زیر مجددا به آنها اشاره میکنیم.

کلوز B

 • همان کلوز C به علاوه تعدادی پوشش دیگر و در واقع حد وسط بین دو کلوز A و B است . این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات ، خسارتهایی را که منطقاً در ارتباط با یکی از موارد زیر باشد پوشش می دهد: 1- تمام خطرات تحت پوشش کلوز C 2- تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از موارد ذیل باشد 2-1- فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی 2-2- به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی 2-3- ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار 3. زلزله – آتشفشان یا صاعقه 4. تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هر بسته

کلوز A

 • کلوز ( ALL RISK ) A همان طرح تمام خطر و کاملترین و بهترین نوع بیمه بار یا همان بیمه باربری صادرات و واردات است که مورد پسند و انتخاب وارد کنندگان و صادر کنندگان مطرح قرار گرفته . این طرح کلیه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 موارد استثنائات را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می دهد آن هم با نرخ رقابتی و شرایط ایده آل که در تصویر مقایسه سه طرح اصلی می توانید پوشش های آن را مشاهده بفرمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان نام و شماره تماس خود را وارد نمایید.

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
نمایندگی بیمه سامان

برای اطلاع از خدمات دیگر بیمه سامان ، به صفحه مربوط به آن ها مراجعه نمایید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]