بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان

بیمه سفر

با خرید آنلاین بیمه سفر های خارجی سامان از میان طرح های متعدد ارائه شده ؛ آسوده سفر کنید چون سفر را سامان لازم است …

سفر خارجی یکی از جذاب ترین پدیده های اجتماعی حال حاضر است ؛ شاید بتوان آن را از مهم ترین اتفاقات زندگی بسیاری از مردم دانست.

با همه ی جذابیت های سفر ؛ اتفاقات ناگواری مانند بیماری یا گم شدن چمدان و حوادث غیر مترقبه در سفر ، می تواند تمام جذابیت های سفر را به کلی از بین ببرد ؛ دقیقا در همین لحظه ، بیمه مسافرتی است که می تواند راه نجات ما باشد .

بیمه مسافرتی چیست ؟

این بیمه نامه  به جبران هزینه های پیش آمده ناشی از بیماری و اتفاقات ناگوار در سفر های خارجی می پردازد.

اینکه دقیقا چه پوشش هایی در این بیمه وجود دارد وابسته به شرکت بیمه ارائه کننده است که در این بند و بند بعدی کاملا توضیح میدهیم.

سفر خارجی یکی از جذاب ترین پدیده های اجتماعی حال حاضر است ؛ شاید بتوان آن را از مهم ترین اتفاقات زندگی بسیاری از مردم دانست.

با همه ی جذابیت های سفر ؛ اتفاقات ناگواری مانند بیماری یا گم شدن چمدان و حوادث غیر مترقبه در سفر ، می تواند تمام جذابیت های سفر را به کلی از بین ببرد ؛ دقیقا در همین لحظه ، بیمه مسافرتی است که می تواند راه نجات ما باشد .

بیمه مسافرتی چیست ؟

این بیمه نامه  به جبران هزینه های پیش آمده ناشی از بیماری و اتفاقات ناگوار در سفر های خارجی می پردازد.

اینکه دقیقا چه پوشش هایی در این بیمه وجود دارد وابسته به شرکت بیمه ارائه کننده است که در این بند و بند بعدی کاملا توضیح میدهیم.

پوشش تاخیر بیمه مسافرتی

تأخیر در ورود بار همراه بیمه شده: درصورتی که بار همراه بيمه شده ثبت شده باشد، هزینه ملزومات اضطراری شامل البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان بازگرداندن بار به دلیل تأخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه عضو یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت می گردد . در کلیه موارد، اسناد موید وقوع تاخیر که به تایید شرکت هواپیمایی رسیده باشد و نيز اصل صورتحساب هاي خريد باید منضم به درخواست خسارت بیمه شده باشد.

پوشش هزینه بستری بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی، به استثناء هزینه های زیبائی، بیماری های مزمن و بیماری هایی که از قبل سابقه داشته باشد. فرانشیز: 25 یورو بجز موارد اورژانسی و ناشی از حادثه و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت

پوشش دندانپزشکی بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی فقط هزینه هایی که به منظور رفع دندان درد و یا پوسیدگی دندان انجام می­گردد. فرانشیز: 25 یورو

پوشش مشاوره حقوقی بیمه مسافرتی

مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه دعوی بیمه شده در صورتی که بر طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.

پوشش ارسال داروی بیمه مسافرتی

ارسال داروهای ضروری با تائید پزشک به کشوری که بیمه شده به آن سفر کرده است در صورت فقدان آن در خارج از کشور

پوشش بازگرداندن جسد بیمه مسافرتی

بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران

پوشش فوت بیمه مسافرتی

حوادث انفرادی – فوت بیمه شده

پوشش بار بیمه مسافرتی

امداد رسانی در یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی.

پوشش فقدان بار بیمه مسافرتی

فقدان بار تحویلی به هواپیما. در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، مابه التفاوت خسارت پرداخت شده توسط حامل و خسارت واقعی مطابق مستندات تا سقف مندرج در بیمه نامه برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، پرداخت میگردد.

پوشش ارسال پول نقد بیمه مسافرتی

ارسال پول نقد (به شرط آنکه بیمه شده در طول سفر خود به خارج از کشور محل اقامت در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری و یا حادثه پول نقد خود را از دست بدهد و نیز مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود)

پوشش تاخیر بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه هایی که در صورت تأخیر هواپیما ( بیش از 6 ساعت ) متوجه بیمه گذار خواهد بود ( اقامت در هتل و صرف غذا ) با ارائه اصل صورتحساب و تائیدیه شرکت هواپیمایی

پوشش وجه الضمان بیمه مسافرتی

ارسال وجه الضمان (مشروط به اینکه مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود)

پوشش سفر اضطراری و اقامت همراه بیمه مسافرتی

سفر اضطراری و اقامت یکی از اعضای خانواده به دلیل بستری شدن بیمه گذار در کشور مقصد سفر

پوشش حمایت مالی بیمه مسافرتی

حمایت مالی در صورت بروز حادثه که موجب از کار افتادگی یا فوت حامی مالی شود ( حامی مالی پدر و مادر بیمه شده می باشند) / این پوشش برای دانشجوهای بورسیه نهادها جاری نیست

پوشش شهریه دانشگاه بیمه مسافرتی

هزینه های مرتبط با ثبت نام مجدد دانشگاه به دلیل بستری شدن و شرایط حاد بیمه شده

پوشش حوادث انفرادی بیمه مسافرتی

حوادث انفرادی – از کار افتادگی کامل بیمه شده بر اثر حادثه

پوشش کمک هزینه روزانه بیمه مسافرتی

کمک هزینه روزانه در صورت بستری شدن.

پوشش بازگشت اضطراری بیمه مسافرتی

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای بلافصل

پوشش بازگشت بلافاصله به دلیل بیماری بیمه مسافرتی

بازگشت بلافضل بیمه شده به کشور مبدا به دلیل شرایط حاد و تشخیص پزشک

پوشش انتقال پیام های فوری بیمه مسافرتی

انتقال پیام های فوری و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشور

پوشش کرونا بیمه مسافرتی

جبران هزینه های پزشکی ناشی از بیماری کووید19( کرونا ویروس) در مقصد. برای دریافت این پوشش انجام تست پی سی آر72ساعت قبل از خروج از کشور یا در بدو ورود در کشور مقصد الزامی است. بدیهی است در صورت مثبت بودن تست پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد. در صورت عدم انجام تست پی سی آر دوره انتظار 14 روزه از زمان خروج از کشور شامل این پوشش می باشد.

پوشش اقامت هتل بیمه مسافرتی

جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کووید19( کرونا ویروس) در مقصد و در طول مدت سفر .برای دریافت این پوشش همراه داشتن تست پی سی آر مثبت الزامی است همچنین در صورتی که طبق قوانین کشور مقصد الزام به قرنطینه در بدو ورود به صورت کلی و برای تمامی مسافران از کشوری خاص یا شرکت هواپیمایی خاص وجود داشته باشد , پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد.

پوشش بازگشت کودک زیر 15 سال به دلیل فوت بیمه شده بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به کشور مبدا در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده

پوشش هزینه اقامت و رفت و برگشت همراه بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه که بیمه شده بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری باشد.(شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت)

پوشش گذرنامه و مدارک بین المللی بیمه مسافرتی

راهنمائی و کمک رسانی در خصوص مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه بین المللی و مدارک شناسائی در خارج از کشور و پرداخت هزینه های تهیه مجدد آنها.

بهترین بیمه مسافرتی؟

بیمه مسافرتی سامان از ابتدای گسترش بیمه سفر خارجی ، خود را به عنوان برند برتر معرفی کرده زیرا علاوه بر اینکه کامل ترین پوشش های بیمه ای را ارائه می دهد ، با افزودن پوشش های خاص و انحصاری ، خود را به شرکت بی رقیب و برتر در رشته بیمه مسافرتی تبدیل کرده است .

به همین دلیل است که می گوییم سفر را سامان لازم است …

جدول مقایسه بدین شرح است :

مقایسه ی بیمه های مسافرتی

انواع بیمه های مسافرتی 

بیمه مسافرتی اروپا ، بیمه مسافرتی آمریکا یا بیمه مسافرتی آسیا همگی قابل ارائه هستند ، اما نکته در تنوع طرح هاست که  عنوان مثال در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

ارزانترین بیمه مسافرتی

ارزان ترین بیمه مسافرتی

قیمت بیمه مسافرتی از اهمیت بالایی برای مشتریان برخوردار است ؛ گرچه در انتخاب بیمه مسافرتی باید پوشش ها را مد نظر قرار داد . با توجه به پوشش های انحصاری ارائه شده حتی با قیمت یکسان هم بیمه مسافرتی سامان ارزان ترین بیمه مسافرتی است ، اما با این حال بیمه سامان با ارائه نرخ های رقابتی در طرح های مختلف و گسترده اثبات کرده که حتی در این زمینه نیز گوی سبقت را از رقبا ربوده است.

بیمه مسافرتی داخل کشور

بیمه مسافرتی داخل کشور

بیمه مسافرتی صرفا برای سفر خارجی ارائه می شود و برای سفر های داخلی باید از بیمه حوادث انفرادی استفاده کنید که با 6 طرح ارائه شده و کرونا را نیز پوشش می دهد.

دریافت خسارت بیمه مسافرتی

دریافت خسارت بیمه مسافرتی

در صورت بروز حوادث تحت پوشش با شماره درج شده در بیمه نامه تماس بگیرید ، پس از ارزیابی و بررسی شرایط ، مبلغ توسط بیمه سامان پرداخت شده و نیاز نیست شخص هزینه را شخصا تقبل کند. حتی در صورت نیاز یک کارگزار از طرف کمک رسان بیمه سامان اعزام میگردد.

اما به هر دلیل اگر امکان برقراری ارتباط حین سفر میسر نشد ، پس از بازگشت به کشور می توانید با در دست داشتن مدارک خسارت به درمانت  مراجعه کرده و پس از بررسی مدارک ، مبلغ تعیین شده به حساب اعلام شده توسط شما واریز می گردد.

دریافت خسارت بیمه مسافرتی

دریافت خسارت بیمه مسافرتی

در صورت بروز حوادث تحت پوشش با شماره درج شده در بیمه نامه تماس بگیرید ، پس از ارزیابی و بررسی شرایط ، مبلغ توسط بیمه سامان پرداخت شده و نیاز نیست شخص هزینه را شخصا تقبل کند. حتی در صورت نیاز یک کارگزار از طرف کمک رسان بیمه سامان اعزام میگردد.

اما به هر دلیل اگر امکان برقراری ارتباط حین سفر میسر نشد ، پس از بازگشت به کشور می توانید با در دست داشتن مدارک خسارت به درمانت  مراجعه کرده و پس از بررسی مدارک ، مبلغ تعیین شده به حساب اعلام شده توسط شما واریز می گردد.

طرح های برتر بیمه مسافرتی سامان

برای آشنایی بیشتر شما با طرح های مختلف بیمه مسافران خارجی شرکت بیمه سامان دو نمونه از طرح های کامل و پر طرفدار معرفی می گردند

طرح دانشجویی 70 هزار یورو

طرح 50 هزار یورو تمام کشور های دنیا همراه کرونا

طرح های برتر بیمه مسافرتی سامان

برای آشنایی بیشتر شما با طرح های مختلف بیمه مسافران خارجی شرکت بیمه سامان دو نمونه از طرح های کامل و پر طرفدار معرفی می گردند

طرح دانشجویی 70 هزار یورو

طرح 50 هزار یورو تمام کشور های دنیا همراه کرونا

نمایندگی بیمه سامان

برای اطلاع از خدمات دیگر بیمه سامان ، به صفحه مربوط به آن ها مراجعه نمایید

   بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان

   بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]