بیمه ثالث سامان

بیمه ثالث سامان

این خودرو سامان دارد …

با انتخاب گزینه خرید آنلاین ، می توانید همین حالا نسبت به تمدید و یا خرید بیمه شخص ثالث خود اقدام فرمایید .

بیمه شخص ثالث معروف ترین زیرمجموعه بیمه مسئولیت مدنی است که به دلیل اجبار قانون ، تعدد بیمه های شخص ثالث صادر شده در کشور و همچنین شهرت این نوع بیمه نامه ، دارای دپارتمان و بخش مجزا در تمام شرکت های بیمه است.

 این بیمه نامه ، مسئولیت راننده را در قبال اشخاص دیگر ( ثالث ) پوشش می دهد . بیمه شخص ثالث خودرو خسارت های جانی و مالی وارد به شخص ثالث را تحت پوشش قرار داده که منظور از شخص ثالث همه ی افرادی است که در اثر حوادث نقلیه موتوری دچار خسارت جانی و مالی شدند به غیر از خود راننده مقصر حادثه ( البته این استثنا نیز چند سالیست تحت پوشش قرار گرفته که در ادامه شرح می دهیم)

بیمه شخص ثالث معروف ترین زیرمجموعه بیمه مسئولیت مدنی است که به دلیل اجبار قانون ، تعدد بیمه های شخص ثالث صادر شده در کشور و همچنین شهرت این نوع بیمه نامه ، دارای دپارتمان و بخش مجزا در تمام شرکت های بیمه است.

 این بیمه نامه ، مسئولیت راننده را در قبال اشخاص دیگر ( ثالث ) پوشش می دهد . بیمه شخص ثالث خودرو خسارت های جانی و مالی وارد به شخص ثالث را تحت پوشش قرار داده که منظور از شخص ثالث همه ی افرادی است که در اثر حوادث نقلیه موتوری دچار خسارت جانی و مالی شدند به غیر از خود راننده مقصر حادثه ( البته این استثنا نیز چند سالیست تحت پوشش قرار گرفته که در ادامه شرح خواهیم داد )

پوشش حوادث راننده بیمه ثالث

پوشش حوادث راننده

چند سالیست که توسط  این پوشش تنها استثنا بیمه شخص ثالث نیز حمایت می گردد و راننده مقصر حادثه نیز تحت پوشش قرار می گیرد . این پوشش در تمام بیمه نامه های شخص ثالث وجود دارد و ابتدای هر سال پس از اعلام مبلغ دیه جدید ؛ می توانید آن را توسط یک الحاقیه افزایش دهید ( زیرا بر خلاف دیه شخص ثالث در ماه عادی و حرام به صورت خودکار و بدون نیاز به الحاقیه و پرداخت حق بیمه اضافی تا سقف مبلغ دیه اعلامی توسط نهاد های مرتبط افزایش نمی یابد )

پوشش خسارت جانی بیمه ثالث

خسارات جانی

پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش ( همان دیه نقص عضو موقت که قاضی تعیین کرده باشد )  و همچنین جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.

لازم به ذکر است هنگام افزایش دیه ماه عادی و حرام در ابتدای سال هجری شمسی ؛ دیگر نیازی به صدور الحاقیه نیست و پوشش دیات به طور خودکار و بدون پرداخت حق بیمه اضافی افزایش می یابد .

پوشش خسارت مالی بیمه ثالث

خسارت مالی

جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

پوشش سانحه بیمه ثالث

سانحه

حوادثی چون تصادف ، تصادم ، سقوط ، واژگونی ، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه

پوشش محموله بیمه ثالث

محموله

خساراتی که از محموله های وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

موارد خارج از تعهد و شمول بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل سامان

خسارات و زیان وارده به وسائل نقلیه مقصر حادثه

خسارات و زیان وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه

خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

خسارات ناشی از جریمه یا جزای نقدی

اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

استثنائات بیمه ثالث
جریمه بیمه ثالث

جریمه خسارت  و اضافه نرخ بیمه شخص ثالث

  • جریمه خسارت :
دریافت خسارت در سال قبلجریمه خسارت مالیجریمه خسارت جانی
یک بار خسارت20 %30 %
دو بار خسارت30 %70 %
سه بار خسارت و بیشتر40 %100 %

 

  • جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث ( جریمه تاخیر بیمه شخص ثالث )

اگر مالک اتومبیل بنا به هر دلیل قبل از اتمام بیمه فعلی شخص ثالث خود ، اقدام به تمدید آن نکند آنگاه برای هر روز به صورت روزشمار مشمول جریمه تاخیر یا دیرکرد خواهد شد .

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث :

در صورت عدم استفاده از این بیمه نامه ، هنگام تمدید به شما تخفیف عدم استفاده از خسارت بیمه ثالث تعلق می گیرد اما در غیر این صورت ( دریافت خسارت ) نه تنها از تخفیف استفاده نخواهید کرد بلکه جریمه نیز خواهید شد.مشروح تخفیفها و جریمه ها بدین شرح است :

تخفیف عدم خسارتدرصد
1 سال5
2 سال10
3 سال15
4 سال20
5 سال25
6 سال30
7 سال35
8 سال40
9 سال45
10 سال50
11 سال55
12 سال60
13 سال65
14 سال و بیشتر70
صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تأمین خسارت های بدنی

از انجایی که در برخی مواقع اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتی توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما برای رفاه حال عموم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، فقط خسارتهای بدنی به اشخاص ثالث را تاحد معین پرداخت می‌کند.

شرح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

استثنائات بیمه ثالث

موارد خارج از تعهد و شمول بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل سامان

خسارات و زیان وارده به وسائل نقلیه مقصر حادثه

خسارات و زیان وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه

خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

خسارات ناشی از جریمه یا جزای نقدی

اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث :

در صورت عدم استفاده از این بیمه نامه ، هنگام تمدید به شما تخفیف عدم استفاده از خسارت بیمه ثالث تعلق می گیرد اما در غیر این صورت ( دریافت خسارت ) نه تنها از تخفیف استفاده نخواهید کرد بلکه جریمه نیز خواهید شد.مشروح تخفیفها و جریمه ها بدین شرح است :

تخفیف عدم خسارتدرصد
1 سال5
2 سال10
3 سال15
4 سال20
5 سال25
6 سال30
7 سال35
8 سال40
9 سال45
10 سال50
11 سال55
12 سال60
13 سال65
14 سال و بیشتر70
جریمه بیمه ثالث

جریمه خسارت  و اضافه نرخ بیمه شخص ثالث

  • جریمه خسارت :
دریافت خسارت در سال قبلجریمه خسارت مالیجریمه خسارت جانی
یک بار خسارت20 %30 %
دو بار خسارت30 %70 %
سه بار خسارت و بیشتر40 %100 %

 

  • جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث ( جریمه تاخیر بیمه شخص ثالث )

اگر مالک اتومبیل بنا به هر دلیل قبل از اتمام بیمه فعلی شخص ثالث خود ، اقدام به تمدید آن نکند آنگاه برای هر روز به صورت روزشمار مشمول جریمه تاخیر یا دیرکرد خواهد شد .

صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تأمین خسارت های بدنی

از انجایی که در برخی مواقع اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتی توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما برای رفاه حال عموم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، فقط خسارتهای بدنی به اشخاص ثالث را تاحد معین پرداخت می‌کند.

شرح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

امکاناتی نظیر استعلام آنلاین نرخ بیمه ثالث  ، استعلام خسارت بیمه ثالث اتومبیل به صورت آنلاین توسط این نمایندگی samins24  برای شما عزیزان فراهم شده است

0تومان
دیه ماه عادی
0تومان
دیه ماه حرام
0تومان
پوشش حوادث راننده
0تومان
حداقل پوشش مالی
0تومان
دیه ماه عادی
0تومان
دیه ماه حرام
0تومان
پوشش حوادث راننده
0تومان
حداقل پوشش مالی

   بیمه ثالث سامان

بیمه ثالث سامان

   بیمه ثالث سامان

بیمه ثالث سامان
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]